Od technické přípravy až po vydání protokolu o technické způsobilosti

V sídle naší firmy ve Stříteži provádíme technické kontroly a zajišťujeme také měření emisí. Jsme tzv. mobilním smluvním pracovištěm, které splňuje všechny stanovené podmínky pro provedení kontroly STK.

Mobilní STK se provádí na předem schválené ploše krajským úřadem nebo v našem areálu na testovacím úsekuPřed zahájením samotné technické kontroly vám nejdříve zajistíme změření emisí výfukových plynů, které musí být pro další pokračování s kladným výsledkem. V případě, že úspěšně projdete touto kontrolou, náš technik vám vydá protokol a vylepí osvědčení o technické způsobilosti na další 4 roky.

 Samotná technická prohlídka mobilním způsobem se skládá ze tří částí:

 1. FOTODOKUMENTACE

Před započetím technické prohlídky musí technik pořídit fotodokumentaci vozidla (předoboční, zadoboční, VIN, pomocný VIN, štítek výrobce a stav počitadla ujeté vzdálenosti).

 2. VIZUÁLNÍ KONTROLA

Tato kontrola ověřuje stav komponentů vozidla, které jsou důležité pro zajištění bezpečnosti provozu. Mimo jiné se kontroluje stav zasklení, únik provozních kapalin, uložení a upevnění komponentů, vůle v řízení a nápravách, opotřebení spojovacích zařízení, stav pneumatik, osvětlení, vizuální kontrola brzd, těsnost a funkčnost vzduchové soustavy a mnoho dalších.

 3. JÍZDNÍ KONTROLA A KONTROLA BRZDOVÉHO ÚČINKU

Na schválené testovací dráze se dále posuzuje jízdní zkouškou účinnost brzd. Toto hledisko se posuzuje na základě předepsaného brzdného zpomalení v závislosti na ovládací síle na pedál (případně tlaku vzduchu).

 Technické prohlídky provádíme v areálu firmy Mitrenga a.s. ve Stříteži. Na technickou prohlídku je nutné se nejdříve objednat telefonicky na čísle 602 710 243.

 S sebou si nezapomeňte vzít:

1. Technický průkaz, originál.

2. Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu.