SERVIS AGRO

Zajišťujeme veškeré záruční i pozáruční opravy, zejména námi prodané techniky. Servis ve Stříteži je vybaven veškerou potřebnou technikou, softwarem a pomůckami. Náš servisní tým je složen z vyškolených odborníků, mechanici procházejí pravidelnými servisními školeními v ČR i v zahraničí. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabízet profesionální služby.

Zajišťujeme záruční a následné opravy traktorů ZetorValtra, Kubota. Udržujeme většinu z více než 700 ks prodaných strojů. Komplexní péči o námi prodávanou zemědělskou techniku (Kverneland, WTC, Agrostroj atd.). Pro opravy používáme výhradně originální díly a výrobci doporučené postup.

Na veškeré originální náhradní díly použité v rámci servisní zakázky poskytujeme slevu 5 %.

Podpisem servisní zakázky objednavatel stvrzuje, že byl seznámen s předběžným rozsahem opravy i servisní sazbou a zavazuje se opravu uhradit (nebude-li výrobcem uznána jako záruční). Další upřesňující informace o opravě budou podávány během demontáže. 

Odpovědnost za jakost - záruční doba je 12 měsíců na náhradní díly, 3 měsíce na služby.

Služby jsou vykonávány v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami