You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ochrana osobních údajů

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost MITRENGA a.s. (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující - adresa: Křivánky 745/18, 642 00 Brno email: dobryden@mitrenga.cz Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný  tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 
  Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu dobryden@mitrenga.cz  - pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o  zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení  GDPR“)  související  se  zpracováním  osobních  údajů  kupujícího  pro  účely  plnění  kupní smlouvy,  pro  účely  jednání  o  této  smlouvě  a  pro  účely  plnění  veřejnoprávních  povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.